CÂȘTIGĂ una dintre cele 10 excursii, la alegere, pentru tine și încă 3 prieteni

Da startul distractiei
Rafting

Aventură rafting
@ Covasna

Sailing

Aventură sailing
@ Eforie Nord

Canoe

Aventură canyoning
@ Porumbacu

Kayac

Aventură caiac
@ Delta Dunării

Parapanta

Aventură parapantă
@ Brașov

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătura cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate( prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

1. Cine suntem și modul în care putem fi contactați:

Organizatorul Campaniei promoționale “HRĂNEȘTE-ȚI POFTA DE...AVENTURA CU PRINGLES!”, (denumită în continuare “Campania”) este ORBICO SRL, cu sediul social in Sos. Viilor nr.14, corp cladire C2, Sector 5, Bucuresti, Romania – numarul de inregistrare J40/14093/2017, CIF: RO28756978.

Campania “HRĂNEȘTE-ȚI POFTA DE...AVENTURA CU PRINGLES!” este realizată prin:

SC SPECIAL STORY & STARS cu sediul social în jud.Braila, Oraș Insuratei, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49 , înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J9/867/2018 , CUI RO40250960 , cont IBAN RO91BTRLRONCRT0478111601 , Banca Transilvania (denumită in cele ce urmeaza “Organizatorul”)

si

SC Headmade Advertising SRL, cu sediul în București, str Alexandru Vlahuta nr2, BLM50, ap69, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J 40/ 6518 / 2010, Cod Identificare Fiscala: 23903784, in calitate de Imputernicit

si

ATELIERUL DE INTERNET SRL, persoană juridică română cu sediul în BUCUREȘTI sect. 2 str. ȘOS ȘTEFAN CEL MARE nr. 5 bl. 6, c.f. 27224522, nr. înregistrare J40/7206/2010, in calitate de Subimputernicit.

2. Colectare date/ tipuri de date

 1. Colectate automat in urma accesării(de tipul)
  • Adresă IP
  • Data și ora accesului
  • Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT)
  • Conținutul cererii (website specific)
  • Starea accesului/codul de stare HTTP
  • Volumul de date transferat
  • Acces solicitat la website
  • Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață
 2. Colectate în urma completării formularului de înscriere:
  • Nume și Prenume;
  • Număr de Telefon;
  • Adresă de email;
3. În cazul câștigătorilor va mai fi colectată și o copie CI pentru livrarea premiilor, iar numele acestora va fi afișat pe pagina campaniei.

3. Fișierele cookie

1. Ce sunt?

 1. Acest Website folosește așa-numitele „fișiere cookie”. Fișierele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului dumneavoastră prin intermediul browser-ului. Acestea stochează anumite informații (de ex. limba preferată sau setările website-ului) pe care browser-ul le poate retransmite nouă (în funcție de durata de viață a fișierului cookie) la următoarea vizită pe Website-ul nostru.

2. Ce fișiere cookie folosim?

 1. Cookies
  1. Google Analytics (cookie-uri de analiza site) - utilizat în scopuri de analiză a site-ului;
  2. Google Tag Manager - utilizat în scopuri de analiză a site-ului;
  3. Cookie Consent - utilizat pentru a păstra preferințele utilizatorului;

3. Cookie-uri de la terți

 1. În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Google Analytics și Google Tag Manager acestea fiind un serviciu de analiză al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite (La care se va face in continuare referinta sub denumirea „Google”).
  1. Google va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest scop folosim fișierele cookie. Informațiile colectate de Google în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru (de ex. URL aferent, paginile noastre web vizitate de dumneavoastră, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului, etc.) vor fi transmise într-un server al Google din SUA, unde vor fi stocate și analizate. Rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția noastră într-o formă pseudonimizată. De asemenea, Google respecta Scutul de confidențialitate UE-SUA, care asigură menținerea unui nivel adecvat de protecție în legătură cu prelucrarea datelor de către Google în SUA.
  2. Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea analizei web în orice moment, descărcând și instalând Plug-in-ul pentru Browser Google furnizat.
  3. Mai multe informații cu privire la Google Analytics sunt disponibile în Termenii de utilizare Google Analytics, în Orientările privind protecția datelor și confidențialitate ale Google Analytics și în Politica de confidențialitate Google.

4. Scopul prelucrării datelor

 1. În scopul realizării campaniei
 2. În scopuri de marketing
  1. Putem utiliza informaţiile respective pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor pe care vi le oferim.
 3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
  1. În cazul unor situații excepționale precum atacuri cibernetice care pot periclita siguranța platformei noastre sau în cazul în care informațiile sunt solicitate de către instituțiile publice competente în vederea soluționării anchetelor în desfășurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informațiile vizate

5. Temeiul Legal al prelucrării

 1. În cazul înscrierii la concurs, temeiul legal este art. 6 alin.1, lit. b) și anume, executarea contractului;
 2. În cazul fișierelor de tip cookie, temeiul legal este art. 6 alin.1, lit. a) și anume, consimțământul persoanei vizate.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată și va fi determinate de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în vederea cărora sunt prelucrate datele.

Datele cu caracter personal ale Participanților declarati necâstigători vor fi stocate timp 60 de zile de la închierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Terți

A: Google 

 1. Scop: Web analytics
 2. Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245
     B: SC SPECIAL STORY & STARS
 1. Scop:  Realizarea extragerii și livrarea premiilor
    D: Atelierul de Internet
 1. Scop: Realizarea paginii campaniei.
 2. Nu va accesa datele cu excepția situațiilor tehnice ce impun această măsură.

Mențiune:

 1. În cazul în care ne revine obligația legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
 2. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

8. Teritorialitate:

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul Romaniei, Cu exceptia datelor pseudonimizate folosite in functia de analiza site descrisa la pct. 3. 1 “Cookie-uri de la terți” care se face in SUA conform procedurii descrise si este reglementata de Scutul de confidentialitate SUA-UE

9. Drepturile Dvs

Dreptul de acces al persoanei vizate

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

Dreptul la rectificare

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

(2)   În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3)   Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;

(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3);

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2)   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3)   O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

(1)   Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2)   În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3)   Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

(4)   Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

(1)   Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email office@headmadeadvertising.ro și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Aventură rafting @ Covasna

Aventură rafting pe Olt @ Covasna

Ce include:

 • durata programului (cu instructaj): 3-4 ore
 • instructajul şi echipamentul complet de protecţie (vâslele, căştile de protecţie, vestele de salvare şi ghid specializat)
 • locaţie: râul Olt, Valea Tuşnad

Rafting sau vâslirea pe ape repezi este un sport acvatic outdoor ce înseamnă coborârea pe râuri repezi de munte, cu bărci pneumatice, în echipe de două sau mai multe persoane.

Turele de rafting sunt organizate pe o secţiune navigabilă a râului Olt lungă de 15-25 de km.

Este o activitate dinamică şi fiecare participant trebuie să contribuie la navigare şi la deplasare. Și totuşi nu este greu, trebuie să asculţi şi să urmezi instrucţiunile ghidului!

Tura porneşte din satul Tuşnad Nou, în apropierea podului deasupra râului Olt. În această zonă râul este calm, fără curenţi semnificativi şi astfel este locul ideal pentru punerea în practică a instrucţiunilor primite la pregătirea teoretică. După parcurgerea primului kilometru, valea începe să se îngusteze şi râul începe să capete un caracter montan. Aici deja sunt garantate atât aventura şi adrenalina cât şi frumuseţile naturale ale zonei fără să existe vreun pericol. Trecem de mici insule şi sub poduri şi ajungem în staţiunea Băile Tuşnad, după care pe apele repezi ajungem la Carpitus, la barajul nefuncţional unde se termină şi tura noastră.

Cazare Grand Hotel Balvanyos

Cazare 3 nopţi cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventură rafting @ Covasna
Aventură rafting @ Covasna
Aventura sailing @ Eforie Nord

Aventură sailing @ Eforie Nord

Durata: 4-5 ore 

Dacă iubești marea, sailingul este aventura perfectă pentru tine.

Sailing–ul este perfect pentru ieșiri scurte, pentru acele momente când programul nu-ți permite să aloci mai mult timp unei distracții pe mare.

Vei afla de la skipper nostru câteva elemente de sailing de bază, iar în decursul celor 4-5 ore de croazieră toată lumea poate participa activ la navigație, poate învăța și afla lucruri noi despre mare și ambarcațiuni.

Foarte importantă este vremea. Condițiile meteo pot influența foarte mult desfășurarea evenimentului. 

Te poți bucura de o croazieră de-a lungul coastei sau ieșire în larg cu baie în mare.

Cazare Hotel Europa

Cazare 3 nopți cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura sailing @ Eforie Nord
Aventura sailing @ Eforie Nord
Aventura canyoning @ Porumbacu

Aventura canyoning @ Porumbacu

Ce include:

 • 3 ore de canyoning
 • echipament complet
 • dușuri calde și vestiare
 • transport auto la canion și înapoi
 • ghizi de canyoning certificați de Asociația Română de Canyoning

Canyoning-ul ca sport presupune parcurgerea la pas ori înot a sectoarelor de chei accidentate, întotdeauna înspre vale, coborând cascadele fie prin săritură fie folosind echipamente speciale de canyoning sau alpinism. Asta spune definiţia, despre emoţie, adrenalină, tobogane naturale, aventură, ţipete de bucurie, senzaţia apei reci de izvor de munte şi încrederea totală în cei alături de care trăieşti experienţa vei afla tu singur.

Mergi prin apă clară pe propriile picioare sau dus de apă, te bucuri de piscinele naturale și sari râzând în ele sau cobori asigurat prin cascade ce te înviorează cu sunetul și stropii lor! Adâncimea apei variază de la nivelul gleznelor pe zonele cu pietriş până la câţiva metri în zonele de sărit.
Te poți cățăra, poți face rapel sau poți trece prin peșteri! E ca într-o poveste pe care nu ți-o poți închipui cu adevărat decât atunci când o trăiești…

Aventura canyoning @ Porumbacu

După primul heirup se întinde în faţă Canionul Râului Mare, un sector de chei parcurs de apă pe o lungime de trei kilometri, cu o mulţime de sărituri, cascade, tobogane naturale mai mari şi mai mici, marmite (scobituri formate în albia unui râu). Adâncimea apei variază de la nivelul gleznelor pe zonele cu pietriş până la câţiva metri în zonele de sărit. De departe cele mai distractive sunt toboganele. Încet teama lasă locul bucuriei şi totul se desfăşoară în viteză. Alunecare după alunecare, înotat pe spate, pe faţă, sărit în gol, stropit, chicoteli la fiecare picătură de apă care îţi intră în costum şi se prelinge pe spate.

Cazare Anna Charisma

Cazare 3 nopţi cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura canyoning @ Porumbacu
Aventura canyoning @ Porumbacu
Aventura caiac @ Delta Dunării

Aventura caiac @ Delta Dunării

Traseu:
Sf Gheorghe-Golful Sacalin-Insula Sacalin

Distanța:
7 km

În această tura cu pornire din portul Sfântu Gheorghe, veți petrece ziua vâslind ușor, în liniște, fără să tulburi mediul înconjurător. Veți vedea delta sălbatică așa cum este ea cu adevarat și veți observa îndeaproape animalele și păsarile. În apropiere de Sfântu Gheorghe se află o mulțime de obiective superbe la distanță de câteva ore de vâslit.
Distanța de vâslit: aproximativ 7 km

Excursie opțională: COLONII DE PELICANI & EPAVE
O excursie destinată aventuroșilor, care include vizita la coloniile de pelicani și cormorani, dar și explorarea unor epave.
New Hotel Egreta – Sulina – Golf Musura(plajă) – Sulina – New Hotel Egreta
Durată: 4 h

Cazare Hotel New Egreta Delta

Cazare 3 nopți cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura caiac @ Delta Dunării
Aventura caiac @ Delta Dunării
Aventura parapanta @ Brasov

Aventură parapantă @ Brașov

Indiferent de anotimp sau de câte grade sunt afară, noi zburătăcim!  

Zborul cu parapanta în tandem este forma cea mai simplă de a încerca pentru prima dată zborul și este considerat zbor de instruire - prezentare în dubla comandă.

Parapanta tandem este o parapantă cu 2 locuri (pilot și pasager), special concepută pentru zborul în tandem. Pilotul și pasagerul au fiecare propriul sistem de asigurare.

Pentru zborul în tandem nu există restrictii de vârstă.  De la copii până la bunici, oricine se poate bucura de plăcerea zborului. Minorii au totuși nevoie de acordul unuia dintre părinți. Nu este necesară nici un fel de experiență anterioară, trebuie doar să urmați instrucțiunile pilotului dumneavoastră.  Greutatea maximă admisă este de 85kg la Băieți și 70kg le Fete, din motive de siguranță a zborului - constituția atletică este obligatorie.

Aventura canyoning @ Porumbacu

Cum funcționează?

Decolarea se face doar printr-o ușoară alergare, urmărind instrucțiunile pilotului.

Peste doar câțiva pași, parapanta se va înălța usor (nu există senzatia de salt în gol, ca la parașută). Urmează apoi zborul, pasagerul stă comod și relaxat admirând peisaje uimitoare, cu mâinile libere, putând să facă fotografii sau să filmeze.

Pentru cei curioși, seleta (scaunul) parapantei este foarte confortabilă, spre deosebire de un ham obișnuit.

Aterizarea va fi la fel de ușoară ca și decolarea, este nevoie iarăși de o alergare ușoară, de câțiva metri.

În zilele însorite de vară cu ajutorul curenților ascendenți se poate zbura la altitudinea de 1200m - 2000m, aproximativ până la baza norului de unde se poate savura libertatea, senzația nedescrisă oferită de zborul cu parapanta. Durată aproximativă 20 minute.

Cazare Hotel Alpin

Cazare 3 nopți cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura parapanta @ Brasov
Aventura parapanta @ Brasov