CÂȘTIGĂ una dintre cele 10 excursii, la alegere, pentru tine și încă 3 prieteni

Da startul distractiei
Rafting

Aventură rafting
@ Covasna

Sailing

Aventură sailing
@ Eforie Nord

Canoe

Aventură canyoning
@ Porumbacu

Kayac

Aventură caiac
@ Delta Dunării

Parapanta

Aventură parapantă
@ Brașov

Regulamentul oficial al concursului online
“HRĂNEȘTE-ȚI POFTA DE...AVENTURA CU PRINGLES”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul concursului "HRĂNEȘTE-ȚI POFTA DE...AVENTURA CU PRINGLES” (numit în cele ce urmează "Concursul") este compania SC ORBICO SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Viilor, nr 14, corp cladire 2C, sector 5.

1.1.Concursul este implementat prin SC SPECIAL STORY & STARS cu sediul social în jud.Braila, Oraș Insuratei, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49 , înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J9/867/2018 , CUI RO40250960 , cont IBAN RO91BTRLRONCRT0478111601 , Banca Transilvania (denumită in cele ce urmeaza “Organizatorul”)

si

SC Headmade Advertising SRL, cu sediul în București, str Alexandru Vlahuta nr2, BLM50, ap69, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J 40/ 6518 / 2010, Cod Identificare Fiscala: 23903784, in calitate de Imputernicit

si

ATELIERUL DE INTERNET SRL, persoană juridică română cu sediul în BUCUREȘTI sect. 2 str. ȘOS ȘTEFAN CEL MARE nr. 5 bl. 6, c.f. 27224522, nr. înregistrare J40/7206/2010, in calitate de Subimputernicit

Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act addițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificări.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") fiind obligatoriu pentru toți participanții; acest regulament se regăsește pe www.pringlesplay.ro.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 01.08.2020 – 30.09.2020, pe întreg teritoriul Romaniei, în spatiul virtual corespunzator paginii de web: www.pringlesplay.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția inștiințării prealabile a participanților cu cel putin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta minima de 18 ani împliniti la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în Romania.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei ORBICO SRL, SC SPECIAL STORY & STARS SRL,SC Headmade Advertising SRL si SC Atelierul de Internet SRL, companii implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întai și afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoasterea și acceptarea integrală, expresa și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Castigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare prin completarea rubricii “participă” din cadrul platformei de concurs, pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare si înmanare a premiului. Daca una dintre informațiile personale nu este completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras în calitate de câstigător.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campanie participa toate produsele Pringles 165 g comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”.

Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

 

SECTIUNEA 5. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

5.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul iși rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearca să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Conditii privind inscrierea in Campanie

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 3 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa achizitioneze minimum doua Produse Pringles 165 gr in perioada Campaniei 01.08.2020 – 30.09.2020 si sa poata face dovada de achizitie;
 • Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 • Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 2 de mai sus;
 • Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in oricare dintre retelele de telefonie mobila valabil pe teritoriul Romaniei;
 • Un Participant unic poate inscrie in Campanie un numar nelimitat de numere de bon fiscal/zi, atata timp cat bonurile/numerele de bon fiscal sunt diferite.
 • Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon;
 • Acelasi numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data conform modalitatii prevazute in Sectiunea 6.2.

6.2. Modalitatile de inscriere in Campanie

Participantii se pot inscrie in Campanie prin urmatoarea modalitate:

Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.pringlesplay.ro. Formularul de inscriere se afla in sectiunea „Participa!/Inscrie-te!” si contine urmatoarele campuri si bife: Nume; Prenume; Numar de telefon; Adresa de e-mail; Numar Bon fiscal; Data Bon fiscal; Aventura; (*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei. (**) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse în Regulamentul Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre [Organizator] si persoanele imputernicite de catre acesta.

Toate campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in promotie. Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Trimite”.

Inscrierile se vor salva pe baza datelor completate in formularul de inscriere si confirmate prin apasarea butonului “Trimite”.

Validarea inscrierilor. Pentru fiecare inscriere, Participantului i se va afisa un mesaj de raspuns dupa cum urmeaza:

 • Daca Inscrierea a fost trimisa in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei):
  Campania Pringles nu a inceput! Cumpara produse participante in perioada 01.08.2020 – 30.09.2020 si inscrie numarul bonului fiscal. Te asteptam!
 • Inscrierea este trimisa corect (validarea inscrierii se va face tinand cont de bonul fiscal si data acestuia):
  • Mesaj invalid - Daca acelasi bon fiscal din aceeasi data este trimis a doua oara folosindu-se acelasi numar de telefon sau alt numar de telefon:
   Ai mai inscris acest numar de bon fiscal in cadrul Campaniei Pringles. Te rugam sa inscrii un alt numar de bon fiscal! Succes!
 • Inscriere dupa incheierea Campaniei:
  Ne pare rau, dar Campania Pringles s-a incheiat pe data de 30.09.2020. Iti multumim pentru participare!
 

SECTIUNEA 7. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiile finale constand in 10 excursii, la alegere, se vor acorda prin tragere la sorti efectuata in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea campaniei, din toate inscrierile valide inregistrate in campanie. Valoarea totala a premiilor constand in 10 excursii este de 100 000 lei.

Extragerea castigatorilor va fi facuta in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea campaniei,iar lista castigatorilor va fi publicata pe website-ul www.pringlesplay.ro, la sectiunea “Castigatori”.

Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI Valoare totala LEI,
1 Excursie, la alegere, destinata unui grup de 4 persoane 10 10 000 100 000
 

7.2 Detalierea premiilor

1. Varianta nr. 1 - Sailing Touch - Eforie Nord– Durata activitati – 4-5 h

Servicii incluse: Inchiriere yacht cu vele si skipper profesionist; Combustibil, taxe portuare, utilitati in marina etc.; Cazare cu demispensiune pentru 3 nopti pentru 4 persoane la Hotel Europa (2 camere double); Transport decontat pana la locatie si retur pentru 4 ersoane ; Transport de la hotel pana la locul experientei; Croaziera de-a lungul coastei sau iesire in larg cu baie in mare.

2. Varianta nr 2. - Rafting pe Olt – Covasna – Durata activitatii – 3-4 h

Servicii incluse: • Rafting pe raul Olt pentru 4 persoane; instructaj şi echipament complet de protecţie (vâsle, căşti de protecţie, veste de salvare şi ghid specializat) • Cazare cu demispensiune pentru 3 nopti pentru 4 persoane la hotel Balvanyos (2 camere double). • Turele de rafting sunt organizate pe o secţiune navigabilă a râului Olt lungă de 15-25 de km. Transport decontat pana la locatie si retur pentru 4 persoane . Transport de la hotel pana la locul experientei.

3. Varianta nr. 3 - Parapanta – Brasov - Durata activitatii – 20 de minute

Servicii incluse: - Experienta unui zbor cu parapanta pentru 4 persoane; Cazare cu demispensiune pentru 3 nopti pentru 4 persoane la hotel Alpin; Transport decontat pana la locatie si retur pentru 4 persoane; Transport de la hotel pana la locul experientei.

Greutatea maxima admisa este de 85kg la Baieti si 70kg le Fete, din motive de siguranta zborului - constitutia atletica este obligatorie. Nu exista restrictii de varsta.

4. Varianta nr. 4 - Cu caiacele prin Delta Denarii - Durata activitate – 4 h

Servicii incluse - Experienta unei aventuri cu caiacul pentru 4 persoane. Experienta contine : 4 ore de vaslit ușor, în liniștei; vizita la coloniile de pelicani si cormorani si explorarea uno repave; Echipament complet; Cazare cu demispensiune pentru 3 nopti pentru 4 persoane la hotel la New Egreta Delta (2 camere double) ;transport de la hotel la locul activitati; transport pana la locatie si retur pentru 4 persoane .

5. Varianta nr. 5 - Canyoning Porumbacu – Durata activitatii – 3 h

Servicii incluse: - Experienta unei aventuri canyoning pentru 4 persoane . Experienta contine : 3 ore de sărituri și tobogane pe cel mai spectaculos canion din sudul Transilvaniei!; echipament complet; ghizi de canyoning certificați de Asociația Română de Canyoning; dusuri calde si vestiare; transport auto la canion și înapoi; cazare cu demispensiune pentru 3 nopti pentru 4 persoane la Ana Charisma; transport pana la locatie si retur pentru 4 persoane .

*Excursia și activitățile alese pot fi utilizate oricând într-o perioadă de 12 luni de la data acordarii premiului.

*O excursie este destinata unui grup de 4 persoane, dintre care una singura trebuie sa fie castigatoare. Astfel, castigatorul poate alege alte 3 persoane cu care sa beneficieze de excursie.

*Fiecare aventura poate continue alte experiente surpriza, cu titlu de exemplu: activitati sportive, de agreement, activitati in natura, activitati de relaxare etc.

*Participantii se oblige sa respecte toate normele desecuritate, igiena, siguranta,pe care le presupune fiecare activitate in parte.

Participantii vor informa organizatorii daca nu pot sau nu doresc sa ia parte la activitate inaintea desfasurarii acesteia, in caz contrat opereaza prezumtia absoluta in sensul exprimarii acordului.

 

SECTIUNEA 8. ANULAREA JURIZĂRII

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și în cazul în care extragerile nu pot fi desfășurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.

8.2. Orice anulare prematură a extragerilor nu implică drepturi pentru participanți.

8.3. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind adrese de email false sau multiple.

 

SECTIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice răspundere.

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 11. FORȚĂ MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucratoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.pringlesplay.ro

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“HRĂNEȘTE-ȚI POFTA DE...AVENTURA CU PRINGLES”
(“CAMPANIA”)

- INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -

 • DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: ORBICO SRL (denumit in continuare „Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Sos. Viilor nr.14, corp cladire C2, Sector 5, Bucuresti, Romania (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul SC SPECIAL STORY & STARS, cu sediul social în jud.Braila, Oraș Insuratei, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49 , înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J9/867/2018 , CUI RO40250960 , cont IBAN RO91BTRLRONCRT0478111601, in calitate de imputernicit si Headmade Advertising SRL, cu sediul in București, str Alexandru Vlahuta nr 2, BLM50, ap 69, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40/ 6518 / 2010, avand C.U.I. RO23903784, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), dar si prin intermediul ATELIERUL DE INTERNET SRL, persoană juridică română cu sediul în BUCUREȘTI sect. 2 str. ȘOS ȘTEFAN CEL MARE nr. 5 bl. 6, c.f. 27224522, nr. înregistrare J40/7206/2010, in calitate de subimputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “SubImputernicit”). Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: ORBICO SRL prin Imputernicit SC SPECIAL STORY & STARS.

 • CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  1. Nume si prenume;
  2. Numar de telefon;
  3. Adresa de email;
  4. Adresă IP;
  5. Data și ora accesului;
  6. Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT);
  7. Conținutul cererii (website specific);
  8. Starea accesului/codul de stare HTTP;
  9. Volumul de date transferat;
  10. Acces solicitat la website;
  11. Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață;

  si de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  1. Nume si prenume;
  2. Numar de telefon;
  3. Data nasterii;
  4. Adresa de livrare;
  5. Copie CI

  Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

 • SCOPUL PROCESARII

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul SC. SPECIAL STORY & STRAS SRL in vederea:

  1. Organizarea si desfasurarea campaniei
  2. Desemnarea si validarea castigatorilor
  3. Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

  Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

 • TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului. Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 • DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului – SC. SPECIAL STORY & STRAS SRL, Headmade Advertising; Atelierul de Internet; precum si sub-procesatorului, firma de curierat; precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 • PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp 60 de zile de la inchierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 • DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
  5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
  7. dreptul la portabilitate a datelor;
  8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa str Popa Nan 87, Bucuresti, Romania sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail rebeca.sotir@yahoo.com. Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

 • PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND COPIILOR

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 • SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 • MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 • ALTE PREVEDERI

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Organizator
SC ORBICO SRL
Prin împuternicit
SC SPECIAL STORY & STARS SRL

Aventură rafting @ Covasna

Aventură rafting pe Olt @ Covasna

Ce include:

 • durata programului (cu instructaj): 3-4 ore
 • instructajul şi echipamentul complet de protecţie (vâslele, căştile de protecţie, vestele de salvare şi ghid specializat)
 • locaţie: râul Olt, Valea Tuşnad

Rafting sau vâslirea pe ape repezi este un sport acvatic outdoor ce înseamnă coborârea pe râuri repezi de munte, cu bărci pneumatice, în echipe de două sau mai multe persoane.

Turele de rafting sunt organizate pe o secţiune navigabilă a râului Olt lungă de 15-25 de km.

Este o activitate dinamică şi fiecare participant trebuie să contribuie la navigare şi la deplasare. Și totuşi nu este greu, trebuie să asculţi şi să urmezi instrucţiunile ghidului!

Tura porneşte din satul Tuşnad Nou, în apropierea podului deasupra râului Olt. În această zonă râul este calm, fără curenţi semnificativi şi astfel este locul ideal pentru punerea în practică a instrucţiunilor primite la pregătirea teoretică. După parcurgerea primului kilometru, valea începe să se îngusteze şi râul începe să capete un caracter montan. Aici deja sunt garantate atât aventura şi adrenalina cât şi frumuseţile naturale ale zonei fără să existe vreun pericol. Trecem de mici insule şi sub poduri şi ajungem în staţiunea Băile Tuşnad, după care pe apele repezi ajungem la Carpitus, la barajul nefuncţional unde se termină şi tura noastră.

Cazare Grand Hotel Balvanyos

Cazare 3 nopţi cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventură rafting @ Covasna
Aventură rafting @ Covasna
Aventura sailing @ Eforie Nord

Aventură sailing @ Eforie Nord

Durata: 4-5 ore 

Dacă iubești marea, sailingul este aventura perfectă pentru tine.

Sailing–ul este perfect pentru ieșiri scurte, pentru acele momente când programul nu-ți permite să aloci mai mult timp unei distracții pe mare.

Vei afla de la skipper nostru câteva elemente de sailing de bază, iar în decursul celor 4-5 ore de croazieră toată lumea poate participa activ la navigație, poate învăța și afla lucruri noi despre mare și ambarcațiuni.

Foarte importantă este vremea. Condițiile meteo pot influența foarte mult desfășurarea evenimentului. 

Te poți bucura de o croazieră de-a lungul coastei sau ieșire în larg cu baie în mare.

Cazare Hotel Europa

Cazare 3 nopți cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura sailing @ Eforie Nord
Aventura sailing @ Eforie Nord
Aventura canyoning @ Porumbacu

Aventura canyoning @ Porumbacu

Ce include:

 • 3 ore de canyoning
 • echipament complet
 • dușuri calde și vestiare
 • transport auto la canion și înapoi
 • ghizi de canyoning certificați de Asociația Română de Canyoning

Canyoning-ul ca sport presupune parcurgerea la pas ori înot a sectoarelor de chei accidentate, întotdeauna înspre vale, coborând cascadele fie prin săritură fie folosind echipamente speciale de canyoning sau alpinism. Asta spune definiţia, despre emoţie, adrenalină, tobogane naturale, aventură, ţipete de bucurie, senzaţia apei reci de izvor de munte şi încrederea totală în cei alături de care trăieşti experienţa vei afla tu singur.

Mergi prin apă clară pe propriile picioare sau dus de apă, te bucuri de piscinele naturale și sari râzând în ele sau cobori asigurat prin cascade ce te înviorează cu sunetul și stropii lor! Adâncimea apei variază de la nivelul gleznelor pe zonele cu pietriş până la câţiva metri în zonele de sărit.
Te poți cățăra, poți face rapel sau poți trece prin peșteri! E ca într-o poveste pe care nu ți-o poți închipui cu adevărat decât atunci când o trăiești…

Aventura canyoning @ Porumbacu

După primul heirup se întinde în faţă Canionul Râului Mare, un sector de chei parcurs de apă pe o lungime de trei kilometri, cu o mulţime de sărituri, cascade, tobogane naturale mai mari şi mai mici, marmite (scobituri formate în albia unui râu). Adâncimea apei variază de la nivelul gleznelor pe zonele cu pietriş până la câţiva metri în zonele de sărit. De departe cele mai distractive sunt toboganele. Încet teama lasă locul bucuriei şi totul se desfăşoară în viteză. Alunecare după alunecare, înotat pe spate, pe faţă, sărit în gol, stropit, chicoteli la fiecare picătură de apă care îţi intră în costum şi se prelinge pe spate.

Cazare Anna Charisma

Cazare 3 nopţi cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura canyoning @ Porumbacu
Aventura canyoning @ Porumbacu
Aventura caiac @ Delta Dunării

Aventura caiac @ Delta Dunării

Traseu:
Sf Gheorghe-Golful Sacalin-Insula Sacalin

Distanța:
7 km

În această tura cu pornire din portul Sfântu Gheorghe, veți petrece ziua vâslind ușor, în liniște, fără să tulburi mediul înconjurător. Veți vedea delta sălbatică așa cum este ea cu adevarat și veți observa îndeaproape animalele și păsarile. În apropiere de Sfântu Gheorghe se află o mulțime de obiective superbe la distanță de câteva ore de vâslit.
Distanța de vâslit: aproximativ 7 km

Excursie opțională: COLONII DE PELICANI & EPAVE
O excursie destinată aventuroșilor, care include vizita la coloniile de pelicani și cormorani, dar și explorarea unor epave.
New Hotel Egreta – Sulina – Golf Musura(plajă) – Sulina – New Hotel Egreta
Durată: 4 h

Cazare Hotel New Egreta Delta

Cazare 3 nopți cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura caiac @ Delta Dunării
Aventura caiac @ Delta Dunării
Aventura parapanta @ Brasov

Aventură parapantă @ Brașov

Indiferent de anotimp sau de câte grade sunt afară, noi zburătăcim!  

Zborul cu parapanta în tandem este forma cea mai simplă de a încerca pentru prima dată zborul și este considerat zbor de instruire - prezentare în dubla comandă.

Parapanta tandem este o parapantă cu 2 locuri (pilot și pasager), special concepută pentru zborul în tandem. Pilotul și pasagerul au fiecare propriul sistem de asigurare.

Pentru zborul în tandem nu există restrictii de vârstă.  De la copii până la bunici, oricine se poate bucura de plăcerea zborului. Minorii au totuși nevoie de acordul unuia dintre părinți. Nu este necesară nici un fel de experiență anterioară, trebuie doar să urmați instrucțiunile pilotului dumneavoastră.  Greutatea maximă admisă este de 85kg la Băieți și 70kg le Fete, din motive de siguranță a zborului - constituția atletică este obligatorie.

Aventura canyoning @ Porumbacu

Cum funcționează?

Decolarea se face doar printr-o ușoară alergare, urmărind instrucțiunile pilotului.

Peste doar câțiva pași, parapanta se va înălța usor (nu există senzatia de salt în gol, ca la parașută). Urmează apoi zborul, pasagerul stă comod și relaxat admirând peisaje uimitoare, cu mâinile libere, putând să facă fotografii sau să filmeze.

Pentru cei curioși, seleta (scaunul) parapantei este foarte confortabilă, spre deosebire de un ham obișnuit.

Aterizarea va fi la fel de ușoară ca și decolarea, este nevoie iarăși de o alergare ușoară, de câțiva metri.

În zilele însorite de vară cu ajutorul curenților ascendenți se poate zbura la altitudinea de 1200m - 2000m, aproximativ până la baza norului de unde se poate savura libertatea, senzația nedescrisă oferită de zborul cu parapanta. Durată aproximativă 20 minute.

Cazare Hotel Alpin

Cazare 3 nopți cu demipensiune pentru 4 persoane

Aventura parapanta @ Brasov
Aventura parapanta @ Brasov